Nguyễn Văn Tùng

Chuyên viên kinh doanh

  • Khu vực dịch vụ: Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
  • Ngành chuyên môn: Quản lý tài sản, Phát triển bất động sản, Thẩm định giá bất động sản, Cho thuê bán lẻ, Môi giới căn hộ

Dự án

  • 100% Căn hộ

Tình Trạng Dự án

  • 100% Cho thuê

Dự án Thành phố

  • 100% TP. Hồ Chí Minh

Về Nguyễn Văn Tùng

Khách hàng là rất quan trọng, khách hàng sẽ được theo dõi bởi khách hàng. Khách hàng là rất quan trọng, khách hàng sẽ được theo dõi bởi khách hàng. Khách hàng là rất quan trọng, khách hàng sẽ được theo dõi bởi khách hàng. Khách hàng là rất quan trọng, khách hàng sẽ được theo dõi bởi khách hàng. 

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Sắp xếp theo:

1 Đánh giá

(5 ra khỏi 5)
Sắp xếp theo:
Để lại đánh giá
  • thumb

    Chúng xảy ra cùng một lúc

    Đồng thời, một số công việc lớn và đau đớn xảy ra. Vì đến từng chi tiết nhỏ nhất, không ai nên thực hành bất kỳ loại công việc nào trừ khi anh ta thu được một số lợi ích từ nó. Nghi ngờ hoặc khó chịu đau đớn trong khiển trách trong niềm vui.

Để lại đánh giá

Compare listings

So sánh