Thông tin về văn phòng đăng ký đất đai huyện Củ Chi

Văn phòng đăng ký đất đai Huyện Củ Chi có địa chỉ ở đâu? Nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào? Cũng như các thủ tục giấy tờ về bất động sản Củ Chi thực hiện ra sao. Hãy cùng Địa ốc Củ Chi tìm hiểu các thông tin xung quanh văn phòng đăng ký nhà đất huyện Củ Chi nhé.

1. Thông tin liên hê, hướng đi

Địa chỉ: Văn phòng đăng ký đất đai huyện Củ Chi trực thuộc phòng tài nguyên môi trường huyện Củ Chi. Có địa chỉ chính xác tại số 77 đường Tỉnh Lộ 8, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi.

Nếu bạn muốn tìm đến văn phòng này thì bạn cần đi bên hướng cầu vượt Củ Chi. quẹo vào đường Nguyễn Văn Khạ khoảng 300m.

Điện thoại: 387924701 (giờ hành chính).

2. Giám đốc văn phòng

Giám đốc: Ông Hà Thanh Truyền

Nơi sinh: Ấp Lào Táo Thượng-Xã Trung Lập Thượng-Huyện Củ Chi – TP Hồ Chí Minh. 

3. Thời giam làm việc

Là cơ quan hành chính của nhà nước. Nên văn phòng đăng ký có thời gian hoạt đông theo giờ hành chính. Cụ thể như sau:
Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h00.
Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30.

Tuy nhiên, thời gian bấm số nhận hồ sơ buổi sáng đến 9h30 và buổi chiều là 15h30. Nên bạn hãy nắm rõ thời gian để có thể thuận tiện xử lý công việc nhé.

4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

a. Chức năng

Trực thuộc phòng tài nguyên môi trường Củ Chi. Văn phòng đăng ký đất đai có những chức năng sau:

 • – Thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • – Cấp giấy phép xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.
 • – Thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 •  

b. Nhiện vụ và quyền hạn

Căn cứ Điều 2 Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai Huyện Củ Chi như sau:

 • Nhiệm vụ và quyền hạn 1
 •  
  • – Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • – Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).
  • – Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • – Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính, tiếp nhận. Quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.
  • – Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai, xây dựng. Quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.
  •  
 • Nhiệm vụ và quyền hạn 2
 •  
  • – Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, chỉnh lý bản đồ địa chính,  trích lục bản đồ địa chính.
  • – Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất, kiểm tra, xác nhận. Sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
  • – Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
  • – Cung cấp hồ sơ nhà đất Củ Chi, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác. Gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
  • – Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
  • – Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.
  • – Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.
  •  

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh